Gdzie i kiedy?

Termin szkolenia: 16.11.2024, godz. 09:00 – 15:00 (szkolenie w formie on-line).

Koszt szkolenia: 200 zł plus VAT (bez VAT dla rzeczoznawców majątkowych), płatne na konto:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA” ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Za szkolenie przysługuje 6 punktów warsztatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811)).

Program szkolenia:

Ewidencja gruntów i budynków, księga wieczysta, kataster nieruchomości
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne
Sieć uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza
Dokumentacja prawna i techniczna. Ocena stanu prawnego nieruchomości
Mapowe portale internetowe
Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych
Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje mapJak zapisać się na szkolenie?

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu następujących dokumentów:

• Formularz zgłoszeniowy
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu 

tel. 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami