Co zyskasz dzięki uczestnictwu w szkoleniu?

  • Szczegółowe zapoznanie się z podstawowymi opracowaniami kartograficznymi tj. mapami ewidencyjnymi, zasadniczymi, topograficznymi i ogólnogeograficznymi oraz mapami do celów prawnych,
  • Poznanie zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie, czyli map do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  • Przybliżenie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map, ortofotomapy i numeryczny model terenu,
  • Poznanie praktycznych sposobów korzystania z systemów informacji przestrzennej.
  • Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map.

Program szkolenia:

Ewidencja gruntów i budynków, księga wieczysta, kataster nieruchomości;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne;
Sieć uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza;
Dokumentacja prawna i techniczna;
Ocena stanu prawnego nieruchomości;
Mapowe portale internetowe;
Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych;
Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map
;


Cena, miejsce oraz termin szkolenia:

CENA – 200 zł plus VAT, płatne na konto SSRN “POLONIA” numer 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Termin szkolenia (szkolenie 1-dniowe):  07.10.2023, godz. 9:00-15:00

Dodatkowo w cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie prezentacji dla każdego uczestnika

Forma szkolenia: online


Jak zapisać się na szkolenie?

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu 

tel. 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami