Organy Stowarzyszenia: 

Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Etyki Zawodowej

Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia:

Zdzisław Dmowski – prezes
Joanna-Burkacka Jurgiel – v-ce prezes
Dariusz Słodkowski – v-ce prezes
Mirosław Woźniak – członek zarządu
Marek Zawadzki – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Irena Luśtyk
Piotr Sikora
Julian Nuckowski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami