Organy Stowarzyszenia: 

Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Etyki Zawodowej

Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia:

Joanna Burkacka – Jurgiel – Prezes Zarządu
Zdzisław Dmowski – Wiceprezes Zarządu
Marek Zawadzki – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Słodkowski – Członek Zarządu
Mirosław Woźniak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Irena Luśtyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Piotr Sikora – Członek Komisji Rewizyjnej
Barbara Rudnicka – Członek Komisji Rewizyjnej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami