W imieniu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Polonia mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu “Metodyka wyliczania wartości służebności przesyłu na tle szkód infrastrukturalnych oraz określanie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości”

Program szkolenia:

 1. Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej  
  • − Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej 
  • − Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej 
  • − Zasięgi występujących szkód 
  • − Korzystanie z obcych nieruchomości 
 2. Różnice prawne między odszkodowaniem a wynagrodzeniem  
 3. Podstawowe informacje na temat służebności przesyłu:  
  • Na czym polega i jaki jest zakres służebność przesyłu.
  • Moment ustanawiania służebności przesyłu.
  • Daty związane z powstaniem infrastruktury technicznej. 
  • Stan nieruchomości w wyżej wymienionych datach.  
  • Komu należy się odszkodowanie za szkody oraz kto ustala/wypłaca odszkodowania? 
  • W jaki sposób ustala się wysokość odszkodowania? 
  • Czy roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu? 
  • Roszczenia negatoryjne na tle roszczeń windykacyjnych 
  • Na czym polega korzystanie z obcych nieruchomości? 
  • Czym różni się rekompensata za szkody od wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości? 
  • Różnica między wartością prawa służebności przesyłu a wynagrodzeniem za korzystanie z nieruchomości. 
 4. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń  − Stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego  − Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną − Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości  − Zasady określania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych
 5. Przykłady praktyczne  − Wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń energetycznych − Ustalenie wartości służebności przesyłu − Określenie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości

Prowadzący szkolenie: 

dr inż. Dariusz Konieczny – adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką planowania infrastruktury liniowej, wyceną szkód infrastrukturalnych oraz zasadami ustalania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości. Autor i współautor publikacji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym byłego standardu rzeczoznawców majątkowych V.8. pt. Zasady szacowania szkód spowodowanych budowq infrastruktury podziemnej i nadziemnej (PFSRM, Warszawa 2002).

dr inż. Cezary Kowalczyk – adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości. Autor iwspółautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacownaiemnieruchomości oraz metodologii ustalania wynagrodzeń ztytułu istnienia infrastrukturyna obcych gruntach. Rzeczoznawca majątkowy.

Cena, miejsce oraz terminy szkolenia:

 • CENA: 500 zł plus VAT płatne na konto:  11 1020 1127 0000 1402 0083 6429.
 • Termin szkolenia: w dniu 24 października 2024, online w godz. 9:00-17:00
 • Forma szkolenia: online

Jak zapisać się na szkolenie:

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres srm-polonia@srm-polonia.com lub instytut@sedpol.com.pl następujących dokumentów:

Dodatkowe informacje i zapisy:

 • srm-polonia@srm-polonia.com
 • tel. (22) 416 75 73 lub 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami