Studia z wyceny nieruchomości realizowane są w wymiarze 286 godzin obejmujących minimum programowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r. i stanowią etap przygotowania teoretycznego niezbędnego do zdobywania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, kolejnym etapem są praktyki zawodowe.

Kto może być uczestnikiem?

Uczestnikami studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Cel studiów?

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości różnymi metodami i podejściami oraz z zakresu regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami. Absolwenci studiów zostają teoretycznie przygotowani do wyceny każdego rodzaju nieruchomości zgodnie ze standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych.

Program studiów

Program obejmuje 286 godzin i jest realizowany wg. najnowszego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Do 50% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu.

Organizacja zajęć:

Zajęcia online prowadzone są w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams w sesjach sobotnio-niedzielnych raz w miesiącu, co umożliwia bezpośredni kontakt z wykładowcami, zadawanie pytań, udział w dyskusjach oraz warsztatach bez wychodzenia z domu.

Część zajęć realizowana jest również w formie e-learningu.

Główne zalety e-learningu

Oszczędność czasu

szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego

Oszczędność pieniędzy

brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia

Nieograniczony dostęp do materiałów

mają Państwo nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.
 

Nasi wykładowcy

Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy wyższych uczelni oraz osoby o wysokich, udokumentowanych kwalifikacjach, rzeczoznawcy majątkowi – specjaliści oraz praktycy.

  • Zdzisław Dmowski – Specjalista z ponad 40-letnim stażem zawodowym na rynku nieruchomości, doświadczony budowlaniec i deweloper, biegły sądowy Sądu Okręgowego w  Warszawie, ekspert rynku nieruchomości Stowarzyszenia Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Zarządca nieruchomości – lic. Nr 17, Rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia nr 1103,  Pośrednik w obrocie nieruchomościami – licencja nr 2562, Prezes Korporacji SEDPOL,  Prezes Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnych Rzeczoznawców Majątkowych przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
  • Grzegorz Szaraniec – rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe nr 3941. Biegły sądowy z zakresu szacowania nierucho¬mości przy Sądzie Okrę¬gowym Warszawa-Praga w Warszawie od 2009 roku. Autor kilkuset operatów szacunkowych sporządzonych indywidualnie lub w zespole rzeczoznawców, w tym kilkadziesiąt wycen w podejściu dochodowym. Wykładowca z zakresu wyceny nieruchomości na wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Autor wielu szkoleń w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego oraz kilkunastu publikacji w kwartalniku „Rzeczoznawca Majątkowy”.
  • Joanna Monika Nowakowska – Rzeczoznawca majątkowy – nr uprawnień 126 z 1992r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA od 2008r. Specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych. Wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego. Współautorka wielu publikacji w zakresie szacowania nieruchomości.
  • Mariusz Kowalski – Skuteczny Menedżer i Trener Biznesu (ponad 6000 h szkoleniowych) o uznanych osiągnięciach w kraju i za granicą. Stanowczy, kreatywny, posiadający bogatą wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, metod ilościowych w biznesie.
  • Ewa Winiczenko – notariusz, były pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania oraz szacowania wartości nieruchomości, wykładowca z zakresu prawa dla wybranych grup zawodowych, były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury.

Termin rozpoczęcia, cena: 

  • Rozpoczęcie nowej edycji studiów:  17 luty 2024
  • Koszt studiów: 4100 zł (w tym I rata 1000 zł płatna przed rozpoczęciem studiów).

Jak zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu następujących dokumentów:

Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu

tel. (22) 416 75 73 lub 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami