Zapraszamy na studia podyplomowe z wyceny nieruchomości, dedykowane wszystkim tym, którzy pragną zostać licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym. Nasze studia kierujemy zarówno do osób już pracujących w sektorze nieruchomości, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym fascynującym zawodem. Nasi słuchacze będą mieli okazję nie tylko nauczyć się, jak profesjonalnie wyceniać różnego rodzaju nieruchomości, ale również zrozumieć złożone procesy i mechanizmy rynkowe, które na tę wycenę wpływają.


Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i rzeczoznawców majątkowych, którzy na co dzień zajmują się wyceną nieruchomości. Dzięki temu nasi słuchacze mają niepowtarzalną okazję, aby czerpać z wiedzy praktyków, którzy najlepiej znają realia branży. Zajęcia obejmują szeroki zakres tematów, od podstaw prawnych, przez metody wyceny, aż po gospodarowanie nieruchomościami i analizę rynku nieruchomości.


Ukończenie studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości to krok w stronę kariery rzeczoznawcy majątkowego – zawodu, który cieszy się dużym uznaniem i zapotrzebowaniem na rynku pracy. 


Dołącz do nas i rozwijaj swoje kompetencje, aby stać się wysokiej klasy specjalistą, gotowym na wyzwania współczesnego rynku.


Kto może być uczestnikiem?

Uczestnikami studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego.


Cel studiów

Studia umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie wyceny nieruchomości, wykorzystując różnorodne metody i podejścia, a także obejmują wiedzę na temat regulacji prawnych, podstaw budownictwa oraz gospodarki nieruchomościami. Absolwenci tych studiówposiadają teoretyczne przygotowanie do przeprowadzania wyceny każdego typu nieruchomości, zgodnie ze standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych.


Program studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości

Program obejmuje 290 godzin i jest zgodny z minimum programowym  zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Wykłady prowadzone są w formie online, a do 40% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu.


Organizacja zajęć:

Zajęcia online odbywają się na żywo za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w weekendy (soboty i niedziele) raz w miesiącu, co zapewnia bezpośrednią interakcję z prowadzącymi, możliwość zadawania pytań, uczestnictwo w dyskusjach oraz warsztatach, nie wychodząc z domu.

Dodatkowo, część zajęć jest realizowana w formule e-learningowej.


Główne zalety e-learningu

Oszczędność czasu

szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego

Oszczędność pieniędzy

brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia

Nieograniczony dostęp do materiałów

mają Państwo nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.
 


Nasi wykładowcy

Prowadzącymi zajęcia są nauczyciele akademiccy oraz osoby o wysokich, udokumentowanych kwalifikacjach, rzeczoznawcy majątkowi – specjaliści oraz praktycy.

  • Zdzisław Dmowski – Specjalista z ponad 40-letnim stażem zawodowym na rynku nieruchomości, doświadczony budowlaniec i deweloper, biegły sądowy Sądu Okręgowego w  Warszawie, ekspert rynku nieruchomości Stowarzyszenia Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Zarządca nieruchomości – lic. Nr 17, Rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia nr 1103,  Pośrednik w obrocie nieruchomościami – licencja nr 2562, Prezes Korporacji SEDPOL,  Prezes Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnych Rzeczoznawców Majątkowych przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
  • Grzegorz Szaraniec – rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe nr 3941. Biegły sądowy z zakresu szacowania nierucho¬mości przy Sądzie Okrę¬gowym Warszawa-Praga w Warszawie od 2009 roku. Autor kilkuset operatów szacunkowych sporządzonych indywidualnie lub w zespole rzeczoznawców, w tym kilkadziesiąt wycen w podejściu dochodowym. Wykładowca z zakresu wyceny nieruchomości na wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Autor wielu szkoleń w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego oraz kilkunastu publikacji w kwartalniku „Rzeczoznawca Majątkowy”.
  • Joanna Monika Nowakowska – Rzeczoznawca majątkowy – nr uprawnień 126 z 1992r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA od 2008r. Specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych. Wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego. Współautorka wielu publikacji w zakresie szacowania nieruchomości.
  • Mariusz Kowalski – Skuteczny Menedżer i Trener Biznesu (ponad 6000 h szkoleniowych) o uznanych osiągnięciach w kraju i za granicą. Stanowczy, kreatywny, posiadający bogatą wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, metod ilościowych w biznesie.
  • Ewa Winiczenko – notariusz, były pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania oraz szacowania wartości nieruchomości, wykładowca z zakresu prawa dla wybranych grup zawodowych, były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury.

Rekrutacja, termin rozpoczęcia, cena:

  • Bieżąca edycja studiów:  17 luty 2024 – 31 listopad 2024r (nabór trwa)
  • Koszt bieżącej edycji studiów: 4100 zł (w tym I rata 1000 zł płatna przed rozpoczęciem studiów).
  • Następna edycja studiów: 21 wrzesień 2024 – 29 czerwiec 2025 (całkowity koszt studiów, za oba semestry wynosi 4900 zł, w tym 1400 zł wpisowe).
  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Gwarancja przyjęcia na praktyki zawodowe!

Jak zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu następujących dokumentów:


Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu

tel. (22) 416 75 73 lub 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami