Stowarzyszenie  Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” skrót SSRN POLONIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czapelskiej 38, zostało założone w 1994 roku w Siedlcach pod nazwą Mazowiecko – Podlaskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

W 2003 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami „POLONIA” oraz siedzibę, która obecnie mieści się w Warszawie na ul. Czapelskiej 38.

W roku 2015 SPON zostało połączone ze Stowarzyszeniem Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości oraz zmieniło nazwę na Stowarzyszenie  Specjalistów Rynku Nieruchomości “POLONIA”. 

    Aktualnie zrzeszamy ponad 50 licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. 

     Jesteśmy Członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. Współpracujemy ściśle ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA”. 

    W 2004 roku podpisaliśmy porozumienie z Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomości dotyczące wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju rynku nieruchomości. 

    Od początku swojej działalności aktywnie i twórczo włączyliśmy się w opracowywanie programów szkoleń zawodowych pośredników, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych a także organizowaniem kursów i seminariów zawodowych innych specjalności – wydając certyfikaty ich ukończenia. 

   Od 1999 roku organizowaliśmy egzaminy państwowe na licencje zawodowe pośredników i zarządców  nieruchomości. Po wejściu w życie przepisów o praktykach zawodowych Stowarzyszenie organizowało i sprawowało nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych dla kilkuset uczestników tych warsztatów rocznie przygotowując w pełni wykwalifikowaną kadrę do egzaminów państwowych i przyszłej pracy zawodowej.

    Obecnie Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości “POLONIA” współpracuje z Polską Federacją Rynku Nieruchomości przy organizacji kursów oraz przeprowadzaniu egzaminów na licencje pośrednika i zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

    Wraz z członkami Stowarzyszenia dążymy do tworzenia i utrzymania prestiżu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe osób zrzeszonych. 

Każdego roku staramy się rozszerzać nasze działania.

Zakres naszych działań w szczególności obejmuje: 

  •  marketing i analizę rynku w zakresie prowadzonych szkoleń, opracowywanie programów szkoleń oraz ich realizacja poprzez nadzór merytoryczny 
  • przeprowadzanie kursów i egzaminów na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami  oraz zarządcy nieruchomości wg. programu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Masz pytania? Skontaktuj się z nami