Kurs na licencję Zarządcy nieruchomości skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym upoważnia uczestnika do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

Każda z osób kończących kurs zdobędzie wiedzę niezbędną do wykonywaniu czynności mających na celu prawidłowe utrzymywanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto pozyska umiejętność interpretacji kluczowych przepisów prawnych. W ramach kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzanie powierzonymi nieruchomościami.

Czego nauczysz się podczas kursu?

 • uzyskasz umiejętność interpretacji kluczowych przepisów prawnych związanych z rynkiem nieruchomości oraz z zarządzaniem nieruchomościami;
 • zdobędziesz wiedzę w zakresie prawidłowej eksploatacji nieruchomości oraz niezbędną wiedzę techniczną;
 • poznasz techniczne aspekty zarządzania nieruchomością oraz dokumentacją nieruchomości;
 • dowiesz się jak przygotowywać projekty uchwał, opracować roczne sprawozdanie zarządcy nieruchomości oraz przygotowywać roczne zebrania wspólnoty;
 • zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości niezbędną w procesie zarządzania nieruchomością;
 • dowiesz się jak konstruować umowę najmu, umowę o zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także umowy z wykonawcami;
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania najmem, eksmisji i egzekucji z nieruchomości;
 • dowiesz się jak przebiega proces inwestycyjny w budownictwie;

Program kursu na licencję Zarządcy Nieruchomości

Program kursu na licencję Zarządcy Nieruchomości stworzony został przez Komisję Edukacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na bazie profili kompetencyjnych opracowanych przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli.

Program kursu, którego organizacją i realizacją zajmuje się Korporacja „SEDPOL” Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” w Warszawie, wykracza ponad minimum wykładów i ćwiczeń ustalane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. 

Szczegółowy program kursu zarządcy nieruchomości dostępny na prośbę uczestnika.

Jak uzyskać licencję PFRN?

Aby uzyskać licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (najstarszej i najbardziej rozpoznawalnej organizacji zrzeszającej specjalistów rynku nieruchomości w Polsce), należy po ukończeniu kursu zdać egzamin testowy organizowany przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości “POLONIA”.

Co zyskasz dzięki licencji PFRN?

Dane osób posiadających licencję PFRN umieszczane są w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości, dzięki czemu zyskasz większą wiarygodność w oczach swoich klientów. Centralny Rejestr to także największa w Polsce baza zarządców i pośredników nieruchomości, dzięki której będziesz mógł pozyskać nowych klientów.

Kto może uczestniczyć w kursie Zarządcy Nieruchomości?

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie. Nie wymagamy żadnej specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. Wszystkiego co jest potrzebne do uzyskania licencji dowiesz się na zajęciach.

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia w ramach kursu odbywają się w formie online w weekendy (sobota-niedziela), w godzinach maksymalnie od 9:00 do 17:00
 • Część zajęć (do 40%) realizowana jest w formie e-learningu – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, które mogą studiować w dowolnym dla siebie czasie bez konieczności wychodzenia z domu.
 • UWAGA! Zajęcia online realizowane są w trybie „na żywo” dzięki czemu każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań oraz dyskusji z trenerem i pozostałymi uczestnikami tak jak ma to miejsce w przypadku szkoleń stacjonarnych. 
 • Aby wziąć udział w szkoleniu online, nie potrzebują Państwo zaawansowanego oprogramowania ani sprzętu. Wystarczy jedynie komputer z dostępem do internetu oraz głośniki i mikrofon.
 • Egzamin kończący kurs odbywa się w trybie online.

Główne zalety e-learningu

Oszczędność czasu

szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego

Oszczędność pieniędzy

brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia

Nieograniczony dostęp do materiałów

mają Państwo nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.
 

Terminy kursu na licencję Zarządcy Nieruchomości

 • KZ/G-2/24 od 17.03.2024 do 26.05.2024 (Kurs i egzamin końcowy odbywają się w trybie online).
 • KZ/G-3/24 od 11.05.2024 do 30.06.2024 (Kurs i egzamin końcowy odbywają się w trybie online).
 • KZ/G-4/24 od 29.06.2024 do 06.10.2024 (Kurs i egzamin końcowy odbywają się w trybie online).

Koszt uczestnictwa:

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie Zarządcy Nieruchomości wynosi 1790 zł (w tym I rata 790 zł płatna przed rozpoczęciem kursu).

Opłatę proszę kierować na konto: 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709

Osoby chcące uzyskać Licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz zostać wpisane do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN dokonują dodatkowo opłaty za egzamin w wysokości 400 zł na rzecz Stowarzyszenia SSRN Polonia. 

Zniżka na kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zapisz się na dwa kursy równocześnie – Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości – i skorzystaj z atrakcyjnej zniżki!

Przy zapisie na oba kursy, drugi z nich oferujemy w specjalnej, obniżonej cenie tylko 1190 zł (w tym I rata 490 zł, płatna przed rozpoczęciem kursu). Koszt drugiego egzaminu wynosi 400 zł.

Jak zapisać się na szkolenie?

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu

Prosimy również o dokonanie wpłaty I raty za każdy z kursów na konto nr 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „opłata na kurs pośrednika” lub „opłata na kurs zarządcy”.

Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu 

tel. (22) 416 75 73 lub 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami