Kurs na licencję Zarządcy nieruchomości skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym upoważnia uczestnika do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

Każda z osób kończących kurs zdobędzie wiedzę niezbędną do wykonywaniu czynności mających na celu prawidłowe utrzymywanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto pozyska umiejętność interpretacji kluczowych przepisów prawnych. W ramach kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzanie powierzonymi nieruchomościami.

Czego nauczysz się podczas kursu?

 • uzyskasz umiejętność interpretacji kluczowych przepisów prawnych związanych z rynkiem nieruchomości oraz z zarządzaniem nieruchomościami;
 • zdobędziesz wiedzę w zakresie prawidłowej eksploatacji nieruchomości oraz niezbędną wiedzę techniczną.
 • poznasz techniczne aspekty zarządzania nieruchomością oraz dokumentacją techniczną nieruchomości;
 • dowiesz się jak przygotowywać projekty uchwał, opracować roczne sprawozdanie zarządcy nieruchomości oraz przygotowywać roczne zebrania wspólnoty;
 • zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości niezbędną w procesie zarządzania nieruchomością;
 • dowiesz się jak konstruować umowę najmu, umowę o zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także umowy z wykonawcami;
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania najmem, eksmisji i egzekucji z nieruchomości;
 • dowiesz się jak przebiega proces inwestycyjny w budownictwie;

Program kursu na licencję Zarządcy nieruchomości

Program kursu na licencję Zarządcy nieruchomości stworzony został przez Komisję Edukacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na bazie profili kompetencyjnych opracowanych przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli.

Program kursu, którego organizacją i realizacją zajmuje się Korporacja „SEDPOL” Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” w Warszawie, wykracza ponad minimum wykładów i ćwiczeń ustalane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. 

Szczegółowy program kursu zarządcy nieruchomości dostępny na prośbę uczestnika.

Jak uzyskać licencję PFRN?

Aby uzyskać licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (najstarszej i najbardziej rozpoznawalnej organizacji zrzeszającej specjalistów rynku nieruchomości w Polsce), należy po ukończeniu kursu założyć egzamin testowy organizowany przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości “POLONIA”.

Co zyskasz dzięki licencji PFRN?

Dane osób posiadających licencję PFRN umieszczane są w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości, dzięki czemu zyskasz większą wiarygodność w oczach swoich klientów

Kto może uczestniczyć w kursie zarządcy nieruchomości?

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie. Nie wymagamy żadnej specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. 

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia w ramach kursów odbywają się w formie weekendowej (sobota-niedziela) w godzinach maksymalnie od 9:00 do 17:00
 • Część zajęć (do 40%) realizowana jest w formie e-learningu – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, które mogą studiować w dowolnym dla siebie czasie bez konieczności wychodzenia z domu. Pozostałe zajęcia realizowane będą w formie zjazdów stacjonarnych lub online.
 • UWAGA! Zajęcia online realizowane będą w trybie „na żywo” dzięki czemu każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań oraz dyskusji z trenerem i pozostałymi uczestnikami tak jak ma to miejsce w przypadku szkoleń stacjonarnych. 
 • Aby wziąć udział w szkoleniu online, nie potrzebują Państwo zaawansowanego oprogramowania ani sprzętu. Wystarczy jedynie komputer z dostępem do internetu oraz głośniki i mikrofon.
 • Egzamin kończący kurs odbywa się w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Główne zalety e-learningu

Oszczędność czasu

szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego

Oszczędność pieniędzy

brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia

Nieograniczony dostęp do materiałów

mają Państwo nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.
 

Terminy kursu na licencję zarządcy nieruchomości

 • KZ/G-5/22: od 24.09.2022 do 27.11.2022
 • KZ/G-6/22: od 20.11.2022 do 29.01.2023

Koszt uczestnictwa:

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie Zarządcy nieruchomości wynosi 1590 zł (w tym 90 zł wpisowego płatne w momencie składania dokumentów) na rzecz Instytutu Edukacji Europejskiej Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.

Osoby chcące uzyskać Licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz zostać wpisane do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN dokonują dodatkowo opłaty za egzamin w wysokości 300 zł na rzecz Stowarzyszenia SSRN Polonia. 

Kurs na licencję Pośrednika w obrocie nieruchomościami 40% taniej

UWAGA! Istnieje możliwość uczestnictwa w dwóch kursach jednocześnie (Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości). Wówczas Słuchaczowi przyznawana jest zniżka na drugi z kursów, którego koszt wynosi 990 zł (w tym 90 zł wpisowego płatne w momencie składania dokumentów). Koszt drugiego egzaminu wynosi 300 zł. 

Jak zapisać się na szkolenie?

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu

Prosimy również o wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 90 zł za każdy z kursów (90 zł – 1 kurs, 180 zł – 2 kursy) na konto nr 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „opłata na kurs pośrednika” lub „opłata na kurs zarządcy”.

Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu 

tel. (22) 331 76 33 lub 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami