Program szkolenia:

1. Umowa sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych:

    Przedwstępna i przyrzeczona umowa sprzedaży.

    Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych.

    Szczególne rodzaje zbycia nieruchomości inwestycyjnych.

2. Transakcja sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych:

    Ustalenie warunków umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej.

    Podatki i opłaty związane z posiadaniem i zbyciem nieruchomości inwestycyjnej.

    Przekazanie nieruchomości w posiadanie nabywcy.

3. Rodzaje praw do nieruchomości:

    Prawa rzeczowe i ograniczone prawa rzeczowe.

    Prawa zobowiązaniowe.

Za szkolenie przysługuje 6 punktów  szkoleniowych  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).


Cena, miejsce oraz termin szkolenia:

  • CENA: 300 zł plus VAT, płatne na konto:  11 1020 1127 0000 1402 0083 6429.
  • Termin szkolenia (szkolenie 1-dniowe):
    • 24 listopada 2024r  w godz. 09:00 – 17.00,
  • Forma szkolenia: online
  • Prowadzący:  mgr Martyna Kopyciel

Jak zapisać się na szkolenie?

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu 

tel. 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami