Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych realizowane przez Korporację SEDPOL Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach 

Adresaci studiów podyplomowych z rolnictwa

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych. 

Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. 

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe. 

Kwalifikacje rolnicze

Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządze­niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.).

Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest do­wodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o któ­rych mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z  2020 r., poz. 1655, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej. 

Program studiów podyplomowych z rolnictwa

Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i obejmuje 190 godz. zajęć (część realizowana w formie e-learningu).

Szczegółowy program dostępny na prośbę kandydata.

Główne zalety e-learningu

Oszczędność czasu

szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego

Oszczędność pieniędzy

brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia

Nieograniczony dostęp do materiałów

mają Państwo nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.
 

Terminy, koszty, pozostałe szczegóły

Rozpoczęcie studiów: nowa edycja od 1 października 2022 – wciąż istnieje możliwość dołączenia do grupy

Ilość godzin: 190 (do 50% w formie e-learningu)

Liczba semestrów: 2

Miejsce zajęć: Warszawa

Organizacja zajęć: Z powodu ograniczeń wywołanych epidemią koronawirusa wykłady będą przeprowadzane w formie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams z zachowaniem standardów studiów podyplomowych. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostaną wznowione zajęcia stacjonarne w siedzibie INSTYTUTU ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa.
Egzamin kończący studia podyplomowe odbędzie się również w trybie online.

Koszt studiów: 3250 zł + wpisowe 150 zł

Płatność w ratach: TAK

Jak zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu

Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu

tel. (22) 416 75 73 lub 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami