Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych realizowane przez Korporację SEDPOL Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach 

Adresaci studiów podyplomowych z rolnictwa

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych. 

Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. 

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe. 

Kwalifikacje rolnicze

Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm). 

Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej. 

Program studiów podyplomowych z rolnictwa

Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i obejmuje 190 godz. zajęć (część realizowana w formie e-learningu).

Szczegółowy program dostępny na prośbę kandydata.

Główne zalety e-learningu

Oszczędność czasu

szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego

Oszczędność pieniędzy

brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia

Nieograniczony dostęp do materiałów

mają Państwo nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.
 

Terminy, koszt uczestnictwa, szczegóły organizacyjne

Rozpoczęcie studiów: od 13.03.2021r do 20.11.2021 

Ilość godzin: 190 (do 50% w formie e-learningu)

Liczba semestrów: 2

Miejsce zajęć: Warszawa

Organizacja zajęć: zajęcia stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele (9:00 – 17:00) raz w miesiącu

Koszt studiów: 2990 zł (plus 150 zł wpisowe)

Płatność w ratach: TAK

Jak zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu

Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu

tel. (22) 331 76 33


Masz pytania? Skontaktuj się z nami