Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych realizowane przez Korporację SEDPOL Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach 


Adresaci studiów podyplomowych z rolnictwa

Studia podyplomowe z rolnictwa przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych. 

Absolwent niniejszych studiów podyplomowych posiada wiedzę oraz podstawowe umiejętności z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej, które są związane z gospodarowaniem na gruntach ornych oraz trwałych użytkach zielonych. Dodatkowo, zdobywa również wiedzę na temat technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej.

Studia te przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, opartego na najnowocześniejszych trendach technologicznych i jakościowych.


Studia podyplomowe rolnictwo – Kwalifikacje rolnicze

Studia podyplomowe z rolnictwa prowadzone są zgodnie z Rozporządze­niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.).

Świadectwo ukończenia niniejszych studiów podyplomowych jest do­wodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o któ­rych mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z  2020 r., poz. 1655, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych z rolnictwa posiada również niezbędne kwalifikacje do ubiegania się o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz do zakupu ziemi rolnej.

Program studiów podyplomowych z rolnictwa

Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i obejmuje 190 godz. zajęć (część realizowana w formie e-learningu).

Szczegółowy program dostępny na prośbę kandydata.

Główne zalety e-learningu

Oszczędność czasu

szkolenia realizowane są w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i okresie, jedyne czego Państwo potrzebują to dostęp do łącza internetowego

Oszczędność pieniędzy

brak dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, noclegów i wyżywienia

Nieograniczony dostęp do materiałów

mają Państwo nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych co umożliwia lepsze ich zrozumienie i przyswojenie.
 


Terminy, koszty, pozostałe szczegóły:

Kierunek studiów podyplomowych: Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych).

Rozpoczęcie studiów: 6 kwietnia 2024

Ilość godzin: 190 (do 50% w formie e-learningu, pozostałe zajęcia będą przeprowadzane w formie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams z zachowaniem standardów studiów podyplomowych).

Liczba semestrów: 2

Organizacja zajęć: wykłady przeprowadzane są w formie online za pomocą aplikacji Microsoft Teams z zachowaniem standardów studiów podyplomowych.
Egzamin kończący studia podyplomowe odbędzie się również w trybie online.

Czesne: 3700 zł  (możliwość rozłożenia na 3 raty)


Jak zapisać się na studia podyplomowe z rolnictwa?

Aby zapisać się na studia prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu


Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu

tel. (22) 416 75 73 lub 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami