Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu obsługi kamer termowizyjnych, przeprowadzania pomiarów przy jej użyciu oraz sporządzania raportów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Każdy uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z podstawowymi parametrami kamery termowizyjnej oraz zasadami jej działania. 

Uczestnicy szkolenia zdobędą również wiedzę z zakresu badań stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń oraz wpływem czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów. 

Program kursu oprócz części teoretycznej obejmuje również ćwiczenia praktyczne, w ramach których każdy z kursantów wykona samodzielnie pomiary budynku biurowo-mieszkalnego przy użyciu kamery oraz sporządzi samodzielnie raport z przeprowadzonych badań.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Nasze szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się w sposób profesjonalny wykonywać pomiary przy użyciu kamer termowizyjnych, a szczególności do:

 • Audytorów energetycznych;
 • Właścicieli i pracowników firm budowlanych, zwłaszcza firm zajmujących się wykonywaniem termomodernizacji;
 • Zarządców i Administratorów nieruchomości;
 • Przedstawicieli administracji samorządowej zajmujących się zarządzaniem lub administrowaniem zasobami komunalnymi;

Nie wymagamy żadnego wcześniejszego przygotowania, wiedzy ani doświadczenia. Wszystkich niezbędnych rzeczy nauczysz się na kursie. 

Prowadzący szkolenie

Specjalista w zakresie  fizyki doświadczalnej, inżynierii środowiska i w obszarze badań termowizyjnych obiektów budowlanych i energetycznych. Wieloletni praktyk i realizator  prac badawczych związanych z bezpośrednimi aplikacjami w budownictwie (diagnostyka termiczna przegród budowlanych, ekspertyzy), w ogrzewnictwie (diagnostyka elementów instalacji centralnego ogrzewania), w ciepłownictwie i elektroenergetyce (diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych).

Program szkolenia

Autorski program kursu obejmuje 24 godz. w tym:

 • 1. PODSTAWY TEORETYCZNE – Część I – e-learning (8 godz.) 
 • 1.1 Podstawy prawne i normy z zakresu termografii i oszczędności energii. Norma PN-EN 13187 (termografia w budownictwie) oraz inne.
 • 1.2 Straty ciepła przez przegrody budowlane, badanie stanu izolacji cieplnej budynku
 • 1.3 Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane z przykładami obliczeń
 • 1.4 Promieniowanie podczerwone, mostki cieplne, punkt rosy, emisyjność
 • 1.5 Zastosowanie kamer termowizyjnych w budownictwie oraz innych branżach niż budownictwo
 • 1.6 Zdjęcia termowizyjne (termonogramy)
 • 1.7 Doradztwo na rynku nieruchomości w zakresie strat ciepła, energii w budynkach na podstawie badań termowizyjnych
 • DZIEŃ I
 • 2. PODSTAWY TEORETYCZNE – Cz. II (3 godz.) 
 • Wykład stacjonarny z przykładami badań termowizyjnych w budownictwie oraz interpretacją otrzymanych termogramów
 • 2.1 Podstawowe parametry kamery termowizyjnej i zasady jej działania 
 • 2.2 Jak poprawnie wykonywać pomiary termowizyjne budynku w zimie i w lecie
 • 2.3 Badanie stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń
 • 2.4 Wpływ czynników zewnętrznych na wykonywanie pomiarów termowizyjnych
 • 2.5 Sporządzanie ekspertyz, raportów termowizyjnych zgodnie z obowiązującymi normami
 • 3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – (5 godz.)
 • 3.1 Obsługa kamer termowizyjnych
 • 3.2 Wykonywanie termogramów
 • 3.3 Przygotowanie danych ze zdjęć termowizyjnych do sporządzania raportów termowizyjnych
 • DZIEŃ II
 • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  – (8 godz.) c.d.
 • 3.4 Sporządzenie dwóch raportów termowizyjnych zgodnie z normą PN-EN 13187 samodzielnie przez każdego uczestnika
 • 3.5 Sprawdzenie wykonanych raportów termowizyjnych, jako sprawdzenie umiejętności.
 • 3.6 Przekazanie imiennych certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Cena, miejsce oraz termin szkolenia:

CENA: 1200 zł brutto/osoba (płatne przed rozpoczęciem kursu).

Termin szkolenia:  19-20 października 2024

Miejsce szkolenia: szkolenie stacjonarne w Warszawie przy ul. Czapelskiej 38.

Ilość godzin: 24h (16 godzin zajęć + 8 godzin zajęć w formie e-learningu)

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?

Możliwość wypożyczenia kamery termowizyjnej po szkoleniu – Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. zapewnia uczestnikom kursu możliwość wypożyczenia kamer za opłatą 100 zł + 23% VAT za dobę.

Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z których może korzystać nawet po zakończeniu kursu.

Praktyczna wiedza – ogromny nacisk kładziemy na to aby zachować równowagę między teorią a praktyką. Zajęcia w ramach kursu prowadzone są w ten sposób aby mogli Państwo wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Każdy z naszych kursantów samodzielnie wykona pomiary przy użyciu profesjonalnych kamer termowizyjnych, dokona interpretacji termogramów oraz sporządzi raport z badań. 

Jak zapisać się na szkolenie?

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu lub instytut@sedpol.com.pl następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy również o wniesienie opłaty za kurs na konto: Instytut Edukacji Europejskiej PKO Bp XXIX O/Warszawa 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „kurs termowizji”.

Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu

tel. (22) 416 75 73 lub 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami