Program szkolenia:

  1. Elementy finansów, bankowości i rachunkowości
  2. Zarządzanie systemami finansowymi w procesie zarządzania nieruchomością

Za szkolenie przysługuje 5 punktów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).


Cena, miejsce oraz termin szkolenia:

  • CENA: 150 zł plus VAT, płatne na konto SSRN “POLONIA” numer: 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807
  • Termin szkolenia (szkolenie 1-dniowe):
    • 19.05.2024, godz. 9:00–16:00​
  • Dodatkowo w cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie prezentacji dla każdego uczestnika.
  • Forma szkolenia: online

Jak zapisać się na szkolenie?

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu 

tel. 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami