Celem szkolenia jest przekazanie, w sposób praktyczny i syntetyczny, wiedzy dotyczącej rynku nieruchomości komercyjnych, wskazanie istotnych aspektów  pracy zarządcy  nieruchomości komercyjnych, oraz  rozwiązań,  narzędzi  i trendów  w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

W ramach szkolenie przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu różnymi typami nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi). 


W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu:

 • specyfikę zarządzania nieruchomościami, biurowymi, handlowymi , przemysłowymi oraz  magazynami i hotelami,
 • rolę zarządzającego w utrzymaniu  i budowaniu wartości nieruchomości  komercyjnej,
 • zagadnienia  negocjowania i zawierania umów najmu, 
 • zasady i techniki  zarządzania najmem komercyjnym,
 • rodzaje i możliwości  kształtowania czynszu  w nieruchomościach komercyjnych, 
 • kwestie ekonomiczne i  finansowe dotyczące  nieruchomości komercyjnych,
 • marketingu  i wsparcia  komercjalizacji powierzchni,  
 • dobrych praktyk zarządczych, eksploatacji  obiektów a także wsparcia  informatycznego  Zarządcy.

Program szkolenia „Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi”

 1. Zagadnienia wstępne dotyczące nieruchomości komercyjnych,
 2. Umowa najmu jako główne źródło zobowiązań i praw stron umowy,
 3. Komercjalizacja powierzchni najmu – jak osiągnąć maksymalny zysk,
 4. Certyfikacje budynków komercyjnych,
 5. Zarządzanie  najmem  komercyjnym,  
 6. Wybrane przepisy prawne w zarządzaniu nieruchomościami,
 7. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomością, eksploatacja  nieruchomości, plan zarządzania nieruchomością,
 8. Ekonomiczne i finansowe  aspekty w zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Prowadzący szkolenie: 

mgr inż. Andrzej Dyda


Cena, miejsce oraz termin szkolenia:

CENA – 150 zł plus VAT płatne na konto SSRN “POLONIA” numer 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Termin szkolenia:  20 listopada 2022

Dodatkowo w cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie prezentacji dla każdego uczestnika

Forma szkolenia: online


Jak zapisać się na szkolenie?

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.eu następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Dodatkowe informacje

biuro@ssrn-polonia.eu 

tel. 660 460 398


Masz pytania? Skontaktuj się z nami