Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

Studia podyplomowe Wycena nieruchomości

Studia z wyceny nieruchomości realizowane są w wymiarze 286 godzin obejmujących minimum programowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r. i stanowią etap przygotowania teoretycznego niezbędnego do zdobywania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, kolejnym etapem są praktyki zawodowe.

 

Kto może być uczestnikiem studiów?

Uczestnikami studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego.

 

Cel studiów?

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości różnymi metodami i podejściami oraz z zakresu regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami. Absolwenci studiów zostają teoretycznie przygotowani do wyceny każdego rodzaju nieruchomości zgodnie ze standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych.

 

Nasi wykładowcy

Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy wyższych uczelni oraz osoby o wysokich, udokumentowanych kwalifikacjach, rzeczoznawcy majątkowi – specjaliści oraz praktycy.

Zdzisław Dmowski - Specjalista z ponad 40-letnim stażem zawodowym na rynku nieruchomości, doświadczony budowlaniec i deweloper, biegły sądowy Sądu Okręgowego w  Warszawie, ekspert rynku nieruchomości Stowarzyszenia Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Zarządca nieruchomości – lic. Nr 17, Rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia nr 1103,  Pośrednik w obrocie nieruchomościami – licencja nr 2562, Prezes Korporacji SEDPOL,  Prezes Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnych Rzeczoznawców Majątkowych przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Grzegorz Szaraniec – rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe nr 3941. Biegły sądowy z zakresu szacowania nierucho¬mości przy Sądzie Okrę¬gowym Warszawa-Praga w Warszawie od 2009 roku. Autor kilkuset operatów szacunkowych sporządzonych indywidualnie lub w zespole rzeczoznawców, w tym kilkadziesiąt wycen w podejściu dochodowym. Wykładowca z zakresu wyceny nieruchomości na wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Autor wielu szkoleń w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego oraz kilkunastu publikacji w kwartalniku „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Joanna Monika Nowakowska - Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA od 2008r. Specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych. Wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego. Współautorka wielu publikacji w zakresie szacowania nieruchomości.

Mariusz Kowalski - Skuteczny Menedżer i Trener Biznesu (ponad 6000 h szkoleniowych) o uznanych osiągnięciach w kraju i za granicą. Stanowczy, kreatywny, posiadający bogatą wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, metod ilościowych w biznesie.

Ewa Winiczenko - notariusz, były pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania oraz szacowania wartości nieruchomości, wykładowca z zakresu prawa dla wybranych grup zawodowych, były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Organizacja zajęć:

W trosce o osoby pracujące oraz osoby spoza Warszawy, zajęcia stacjonarne odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), średnio raz w miesiącu.

Część zajęć realizowana jest również w formie e-learningu co znacznie obniża koszty dojazdów a także pozwala zaoszczędzić czas.

 

Termin rozpoczęcia, cena: 

Rozpoczęcie nowej edycji studiów: styczeń 2021

Koszt studiów wynosi 3590 zł + 100 zł wpisowe (istnieje możliwość płatności w ratach).

 

Aby zapisać się na studia prosimy o odesłanie mailem:

- formularza zgłoszeniowego (pobierz) 

- ankiety (pobierz) 

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) 

- Klauzula informacyjna  (pobierz)  

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

- dowodu wniesienia wpisowego w wysokości 100 zł na konto numer 

81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „opłata na SPWN/G-1/19”

 

Dlaczego warto nas wybrać?

•Wieloletnie doświadczenie – Instytut Edukacji Europejskiej funkcjonuje w strukturze firmy od roku 1993 r. Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości organizujemy nieprzerwalnie od ponad 10 lat. 

•Wysokiej klasy specjaliści i fachowcy – zapewniamy specjalnie wyselekcjonowaną kadrę szkoleniowców, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Naszymi wykładowcami są praktycy, posiadający bogate doświadczenie zawodowe. 

•Materiały szkoleniowe – zapewniamy bogate kompendium wiedzy w postaci materiałów szkoleniowych udostępnianych słuchaczom po każdych zajęciach.

•Opieka eksperta – możliwość konsultowania wszystkich wątpliwości z naszymi ekspertami.

 

UWAGA!!! Po zakończeniu studiów podyplomowych gwarancja przyjęcia na praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości.

 

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Aby zapisać się na studia lub uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontak telefoniczny lub mailowy:

tel. 22 331 76 33, kom. 660 460 398

e-mail: biuro@ssrn-polonia.eu lub bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl

Studia podyplomowe

Wycena nieruchomości

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"