Ubezpieczenia OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami 

 

 

Z ramienia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i Saga Brokers przedstawiamy i proponujemy czterech ubezpieczycieli oferujących najlepsze warunki merytoryczne i cenowe na polskim rynku w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika: 

 

•    PZU S.A. 

•    TU GENERALI S.A.

•    TuiR WARTA S.A.

•    CONCORDIA POLSKA TUW

 

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE 

 

1. ZAKRES zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośredników w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. , Nr 207, poz. 2113) dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych dodatkowo rozszerzony o: 

 

- rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę, będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność (wszyscy ubezpieczyciele, bez dopłaty dodatkowej składki), - NOWOŚĆ: ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego (z wyłączeniem osób z licencją zawodową z zachowaniem prawa regresu do tych osób. 

 

UWAGA (dotyczy winy umyślnej): CONCORDIA POLSKA TUW - rozszerza zakres pod warunkiem dopłaty 10% składki rocznej; GENERALI TU  SA - rozszerza zakres bezskładkowo; PZU SA - rozszerza zakres bezskładkowo; limit odpowiedzialności 10.000EUR; TUiR WARTA SA - brak zgody na rozszerzenie. 

 

Z ramienia SAGA BROKERS można uzyskać informację pod następującymi numerami telefonów:

 

Tel: 607 333 126

Tel: (61) 852 78 81

Tel: (61) 852 78 82

Tel: (61) 852 78 84

 

lub za pomocą poczty e-mail:

posrednik@sagabrokers.pl

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

dostępne na stronie www.sagabrokers.pl

 

Więcej informacji na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC znajdą Państwo pod linkiem: 

http://sagabrokers.pl/posrednicy/

Ubezpieczenie OC

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"