Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych realizowane wspólnie z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach 

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych. 

 

Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. 

 

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe. 

 

Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm). 

 

Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej. 

 

Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i obejmuje 190 godz. zajęć (część realizowana w formie e-learningu).

 

Szczegóły:

> Rozpoczęcie studiów: 17 październik 2020 

> Ilość godzin: 190 (do 50% w formie e-learningu)

> Ilość semestrów: 2

> Miejsce zajęć: Warszawa

>Organizacja zajęć: zajęcia stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele (9:00 – 17:00) raz w miesiącu

> Koszt studiów: 2990 zł (plus 150 zł wpisowe)

> Płatność w ratach: TAK

> Opłat dokonujemy na konto PKO BP 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709

 

 

Zapisy na studia

 

Aby zapisać się na studia kandydaci zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

- Podanie o przyjęcie na studia (pobierz) 

- Kwestionariusz osobowy (pobierz) 

- Ankieta (pobierz) 

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych SEDPOL (pobierz)  

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ITP (pobierz) 

- KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla słuchaczy SP (pobierz) 

 

 

Dodatkowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 22 331 76 33 , kom. 660 460 398

e-mail: bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

Studia podyplomowe

w zakresie rolnictwa

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"