Studia podyplomowe

w zakresie rolnictwa

 

Studia podyplomowe w zakresie rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych realizowane wspólnie z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach 

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) na kierunkach nierolniczych. 

 

Absolwent ww. unikalnych studiów podyplomowych posiada wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej związanej z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, technik i nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. 

 

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze trendy technologiczne i jakościowe. 

 

Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm). Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.). 

 

Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej. 

 

Autorski program studiów podyplomowych (dwusemestralnych) opracowany został przy współpracy specjalistów praktyków z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i obejmuje 174 godz. zajęć (część realizowana w formie e-learningu).

 

Szczegóły:

Rozpoczęcie studiów: 2 grudzień 2017 UWAGA! Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do grupy.

Ilość godzin: 174 (do 50% w formie e-learningu)

Ilość semestrów: 2

Miejsce zajęć: Warszawa

Organizacja zajęć: zajęcia stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele (9:00 – 17:00) raz w miesiącu

Koszt studiów: 2990 zł (w tym 190 zł wpisowe)

Płatność w ratach: TAK

 

 

Zapisy na studia

Dodatkowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 22 331 76 33 

e-mail: ssrn-polonia.eu

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"