1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informujemy, że Administratorem danych jest: Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „Polonia” z siedzibą w Warszawie ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa.

 

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Wszelkie informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@ssrn-polonia.eu

 

4. Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

- komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, telefony), zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania,

- realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów,  

- realizacja działań o charakterze sprzedażowym i marketingowym, 

- realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wynikających ze statutu.

 

5. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 4 mogą być:

- osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności

- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

- podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.

 

6. Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

7. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji oferowanych usług. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak   niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia/usługi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

Polityka prywatności

Polityka cookies

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"