Akademia Najmu Czyli Najem w Praktyce

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

Inwestycje prowadzone na rynku nieruchomości są obecnie jednymi z najbardziej rentownych inwestycji. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób buduje swoją finansową przyszłość właśnie na rynku nieruchomości. Nie wolno jednak zapominać, że tego typu inwestycje również obarczone są ryzykiem. 

 

Nieznajomość regulacji prawnych może wiązać się z takimi niespodziankami jak: 

— niechciany lokator;

— zniszczony lokal, którego remont musimy finansować z własnych środków;

— niezapłacony czynsz;

— problemy z Urzędem Skarbowym,

— a  nawet konieczność utrzymywania lokalu i spłacania kredytu za mieszkanie, w którym przebywa były najemca

 

Jeżeli chcesz się uchronić przed tymi niebezpieczeństwami zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu dotyczącym problematyki najmu nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.

II. Konstrukcja umowy najmu. 

1.Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji. 

2.Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.

3. Czas trwania umowy najmu. 

4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.

5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu. 

6. Przekazanie przedmiotu najmu.

7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe. 

III. Najem lokali mieszkalnych  

1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.

2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.

3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic. 

4. Rozwiązanie umowy najmu

IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości i zarządzanie najmem

1. Odpowiedzialność pośredników z tytułu pośredniczenia w najmie nieruchomości. 

2. Zarządzanie najmem w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. 

Orzecznictwo Sądów. 

3. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.

4.Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce. 

V. Najem okazjonalny 

1. Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego. 

2.Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia  w umowie najmu okazjonalnego. 

3.Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.

3.Przesłanki eksmisji Najemcy. 

4.Opodatkowanie najmu okazjonalnego. 

5. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

VI. Najem instytucjonalny 

1. Kto może być wynajmującym?

2. Czas trwania umów najmu;

3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę - konieczny element umowy najmu;

4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;

5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego - czy zawsze?

6. Tryb wykonywania eksmisji.

VII. Prawo podatkowe a najem? 

XII. Najem w praktyce 

1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

2. Powództwa o opróżnienie lokalu,

3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

 

WYKŁADOWCA – Elżbieta Liberda  

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości.  Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych. 

Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i wynajmu. 

 

Termin szkolenia: 30.11.2019 

 

Cena: 246zł z VAT płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429  

 

Miejsce szkolenia: ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, Sala nr. C  

 

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy (pobierz) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) 

 

Dodatkowe informacje i zapisy: 

e-mail: biuro@ssrn-polonia.eu

tel. 22 331 76 33

kom. 660 460 398

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"