Zapraszamy na szkolenie

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POLONIA ZAPRASZA NA WARSZTATY ZAWODOWE NA TEMAT

"METODYKA WYLICZANIA WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU 

NA TLE SZKÓD INFRASTRUKTURALNYCH 

oraz 

OKREŚLANIE WARTOŚCI BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOSCI"

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej  

− Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej 

− Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej 

− Zasięgi występujących szkód 

− Korzystanie z obcych nieruchomości 

2. Różnice prawne między odszkodowaniem a wynagrodzeniem  

3. Podstawowe informacje na temat służebności przesyłu:  

− Na czym polega i jaki jest zakres służebność przesyłu.

 − Moment ustanawiania służebności przesyłu.

 − Daty związane z powstaniem infrastruktury technicznej. 

− Stan nieruchomości w wyżej wymienionych datach.  

− Komu należy się odszkodowanie za szkody oraz kto ustala/wypłaca odszkodowania? 

− W jaki sposób ustala się wysokość odszkodowania? 

− Czy roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu? 

− Roszczenia negatoryjne na tle roszczeń windykacyjnych 

− Na czym polega korzystanie z obcych nieruchomości? 

− Czym różni się rekompensata za szkody od wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości? 

− Różnica między wartością prawa służebności przesyłu a wynagrodzeniem za korzystanie z nieruchomości. 

4. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń  − Stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego  − Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną − Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości  − Zasady określania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych

5. Przykłady praktyczne  − Wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń energetycznych − Ustalenie wartości służebności przesyłu − Określenie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości

 

WYKŁADOWCY

dr inż. Dariusz Konieczny - adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką planowania infrastruktury liniowej, wyceną szkód infrastrukturalnych oraz zasadami ustalania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości. Autor i współautor publikacji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym byłego standardu rzeczoznawców majątkowych V.8. pt. Zasady szacowania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej (PFSRM, Warszawa 2002).

 

dr inż. Cezary Kowalczyk - adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości. Autor i współautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacowaniem nieruchomości oraz metodologii ustalania wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury na obcych gruntach. Rzeczoznawca majątkowy.

 

Termin szkolenia i cena:

Termin szkolenia: 14 stycznia 2021r  w godz. 10:00 – 17.00,

 

Koszt szkolenia 500zł plus VAT płatne na konto:  11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

- Formularz zgłoszeniowy 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

ul. Czapelska 38, Warszawa

tel. 660 460 398, 22 331 76 00

e-mail: biuro@ssrn-polonia.eu

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"