Licencje Pośrednika i Zarządcy 

Nieruchomości PFRN

 

Z przyjemnością informujemy, że został uruchomiony system nadawania licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Powyższe przedsięwzięcie powstało w  związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

 

Osoby, które uzyskają licencję mogą posługiwać się tytułami, odpowiednio: 

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PFRN 

Zarządca Nieruchomości PFRN

ZASADY PRZYNAWANIA LICENCJI POAREDNIKA I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 

POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

 

• NOWE OSOBY WCHODZĄCE DO ZAWODU 

 

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, oraz:

 

- Odbędą organizowany przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Informacja o terminach kursów 

- Złożą egzamin przeprowadzany przez SSRN POLONIA - organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym.

- Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie:  rejestr.pfrn.pl 

 

• OSOBY Z LICENCJĄ PAŃSTWOWĄ 

 

Osoby, które posiadają państwową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości uzyskaną w trybie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i wydaną do 31.12.2013 rejestrują się bezpłatnie na stronie https://rejestr.pfrn.pl/rejestracja

 

Przy rejestracji należy podać: imię i nazwisko, imiona rodziców, oraz  nr licencji państwowej i kliknąć SPRAWDŹ, system weryfikuje czy wprowadzone dane są poprawne.

 

Po pomyślnej weryfikacji prosimy o podanie aktualnego adresu email, na który otrzymacie Państwo link aktywujący Państwa konto w Rejestrze PFRN.

 

Po aktywacji konta, będziecie Państwo mogli uzupełnić wszystkie dane, które mogą być istotne dla klientów korzystających z usług pośrednictwa czy zarządzania nieruchomościami. Każda osoba, która aktywuje konto będzie mogła pobrać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości gotową do wydruku.

 

• OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA I ZALICZYŁY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika lub zarządcy PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu. Muszą zgłosić się do Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA i przedstawić stosowne dokumenty zaświadczające powyższe, czyli dyplom ukończenia studiów oraz dziennik praktyk,  w którym zatwierdzono odbytą praktykę zawodową. 

 

• OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA lub ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

- Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu. 

 

- Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: "Pośrednik w obrocie Nieruchomościami" lub "Zarządca Nieruchomości" mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA i przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o  najbliższym terminie egzaminu. 

 

 

 

 

[źródło:  http://pfrn.pl/page/1636]

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"