Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” oraz Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. 

zapraszają 

do udziału w kursie na licencję 

Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządcy Nieruchomości 

Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

 

 

Kursy skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości.  Kurs zakończony wynikiem pozytywnym upoważnia do uzyskania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

 

Programy obu kursów powstały na bazie profili kompetencyjnych opracowynych przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI z siedzibą w Brukseli.

 

Każda z osób kończących kurs posiąda kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Ponadto pozyska umiejętność interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach kursów położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

 

Programy kursów Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości stworzone zostały przez Komisję Edukacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na bazie profili kompetencyjnych opracowynych przez Europejską Radę Nieruchomości - CEPI z siedzibą w Brukseli.

 

Program każdego z kursów, których organizacją i realizacją zajmuje się Korporacja „SEDPOL” Sp. z o.o. Instytut Edukacji Europejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” w Warszawie, obejmuje łącznie 80 godzin edukacyjnych, czyli wykracza ponad minimum wykładów i ćwiczeń ustalane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. 

 

Aby uzyskać licencję pośrednika lub zarządcy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości po ukończeniu kursów należy założyć egzamin testowy organizowany przez Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA".

 

Kto może uczestniczyć w kursie?

Uczestnikami kursów mogą być osoby posiadające min. wykształcenie średnie. Nie wymagamy żadnej specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. 

 

Terminy kursów i organizacja zajęć:

- zajęcia w ramach kursów odbywają się w formie weekendowej (sobota-niedziela) w godzinach maksymalnie od 9:00 do 17:00

- część zajęć (do 40%) realizowana jest w formie e-learningu – słuchacze otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z którymi mogą się zapoznać w dowolnym dla siebie czasie bez konieczności wychodzenia z domu.

- Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasze szkolenia są przeprowadzane online za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

UWAGA! Szkolenia online realizowane będą w trybie „na żywo” dzięki czemu każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań oraz dyskusji z trenerem i pozostałymi uczestnikami tak jak ma to miejsce w przypadku szkoleń stacjonarnych. 

Aby wziąć udział w szkoleniu online, nie potrzebują Państwo zaawansowanego oprogramowania ani sprzętu. Wystarczy jedynie komputer z dostępem do internetu oraz głośniki i mikrofon.

 

 

NOWE edycje kursów na Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN :  

 

KURS POŚREDNIKA

KP/G-4/20 od  21.06.2020 do 04.10.2020

KP/G-5/20 od 03.10.2020 do 29.11.2020

KP/G-6/20 od 29.11.2020 do 07.02.2021

 

KURS ZARZĄDCY

KZ/G-4/20 od  20.06.2020 do 04.10.2020

KZ/G-5/20 od 03.10.2020 do 29.11.2020

KZ/G-6/20 od 28.11.2020 do 07.02.2021

 

Koszt uczestnictwa: 

 

Całkowity koszt uczestnictwa w jednym kursie (do wyboru kurs na licencję Pośrednika lub Zarządcy Nieruchomości) wynosi 1290 zł (w tym 90 zł wpisowego płatne w momencie składania dokumentów) na rzecz Instytutu Edukacji Europejskiej Korporacji SEDPOL Sp. z o.o.

Osoby chcące uzyskać Licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz zostać wpisanym do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN dokonują dodatkowo opłaty za egzamin w wysokości 300 zł na rzecz Stowarzyszenia SSRN Polonia. 

 

UWAGA! Istnieje możliwość uczestnictwa w dwóch kursach jednocześnie (Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości). Wówczas Słuchaczowi przyznawana jest zniżka na drugi z kursów, którego koszt wynosi 790 zł (w tym 90 zł wpisowego płatne w momencie składania dokumentów). Koszt drugiego egzaminu wynosi 300 zł. 

 

 

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w kursie kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o ochronie danych osobowych, kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie lub wyższe. 

Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę administracyjną w wysokości 90 zł za każdy z kursów (90 zł – 1 kurs, 180 zł – 2 kursy) na konto nr 81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem "opłata na kurs pośrednika" lub "opłata na kurs zarządcy".

 

Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ssrn-polonia.eu

 

Dokumenty do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy na kurs pośrednika  (pobierz) 

- formularz zgłoszeniowy na kurs zarządcy  (pobierz) 

- oświadczenie o ochronie danych osobowych  (pobierz) 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) 

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA

tel.(22) 331 76 33 lub 660 460 398, e-mail: biuro@ssrn-polonia.eu  lub bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl

Kurs na licencję Pośrednika lub Zarządcy

Nieruchomości PFRN

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"