KURS NA LICENCJĘ POŚREDNIKA LUB

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI POLSKIEJ

FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

KURS "TERMOWIZJA, EKSPERTYZY

TERMOWIZYJNE W BUDOWNICTWIE"

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

HOME STAGING 

DLA POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI

Dowiedz się więcej

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE

ROLNICTWA DLA ABSOLWENTÓW

KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH

Dowiedz się więcej

STUDIA PODYPLOMOWE DORADCA

DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Dowiedz się więcej

STUDIA PODYPLOMOWE

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Dowiedz się więcej

ZARZĄDZANIE NAJMEM 

I USŁUGAMI DODATKOWYMI

Dowiedz się więcej

Źródła informacji o nieruchomościach o charakterze 

przestrzennym oraz dostępność tych opracowań 

w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

Dowiedz się więcej

KURS "SPECJALISTA DS. OBROTU

GRUNTAMI INWESTYCYJNYMI"

Dowiedz się więcej

METODYKA WYLICZANIA WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI 

PRZESYŁU NA TLE SZKÓD INFRASTRUKTURALNYCH 

ORAZ OKREŚLANIE WARTOŚCI BEZUMOWNEGO 

KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Dowiedz się więcej

ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

KOMERCYJNYMI – WYBRANE ZAGADNIENIA

Dowiedz się więcej

OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

W ZAKRESIE WYCEN, POŚREDNICTWA 

I ZARZĄDZANIA

Dowiedz się więcej

PORADNIK POŚREDNIKA 

W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

- ABC WIEDZY PRAKTYCZNEJ

Dowiedz się więcej

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"