Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu obsługi kamer termowizyjnych, przeprowadzania pomiarów przy jej użyciu oraz sporządzania raportów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Każdy uczestnik szkolenia zapoznany zostanie z podstawowymi parametrami kamery termowizyjnej oraz zasadami jej działania. 

Uczestnicy szkolenia zdobędą również wiedzę z zakresu badań stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń oraz wpływem czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów. 

Program kursu oprócz części teoretycznej obejmuje również ćwiczenia praktyczne, w ramach których każdy z kursantów wykona samodzielnie pomiary budynku biurowo-mieszkalnego przy użyciu kamery oraz sporządzi samodzielnie raport z przeprowadzonych badań.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Nasze szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się w sposób profesjonalny wykonywać pomiary przy użyciu kamer termowizyjnych, a szczególności do:

- Audytorów energetycznych;

- Właścicieli i pracowników firm budowlanych, zwłaszcza firm zajmujących się wykonywaniem termomodernizacji;

- Zarządców i Administratorów nieruchomości;

- Przedstawicieli administracji samorządowej zajmujących się zarządzaniem lub administrowaniem zasobami komunalnymi;

Nie wymagamy żadnego wcześniejszego przygotowania, wiedzy ani doświadczenia. Wszystkich niezbędnych rzeczy nauczysz się na kursie. 

 

Prowadzący szkolenie

dr Zbigniew Rymarczyk - ukończył Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii; specjalność – fizyka doświadczalna. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w zakresie inżynierii środowiska (tematyka pracy doktorskiej związana z badaniami termowizyjnymi budynków i instalacji grzewczych) na Politechnice Warszawskej. Ukończył studia podyplomowe „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków” w Politechnice. Wykładowca, audytor energetyczny, specjalista w zakresie badań termowizyjnych obiektów budowlanych i energetycznych. Realizacja prac badawczych związanych z bezpośrednimi aplikacjami w budownictwie (diagnostyka termiczna przegród budowlanych, ekspertyzy), w ogrzewnictwie (diagnostyka elementów instalacji centralnego ogrzewania), w ciepłownictwie i elektroenergetyce (diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych). 

 

Program szkolenia

Autorski program kursu obejmuje 24 godz. w tym:

1. PODSTAWY TEORETYCZNE – Część I - e-learning (8 godz.) 

1.1 Podstawy prawne i normy z zakresu termografii i oszczędności energii. Norma PN-EN 13187 (termografia w budownictwie) oraz inne.

1.2 Straty ciepła przez przegrody budowlane, badanie stanu izolacji cieplnej budynku

1.3 Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane z przykładami obliczeń

1.4 Promieniowanie podczerwone, mostki cieplne, punkt rosy, emisyjność

1.5 Zastosowanie kamer termowizyjnych w budownictwie oraz innych branżach niż budownictwo

1.6 Zdjęcia termowizyjne (termonogramy)

1.7 Doradztwo na rynku nieruchomości w zakresie strat ciepła, energii w budynkach na podstawie badań termowizyjnych

 

DZIEŃ I

2. PODSTAWY TEORETYCZNE – Cz. II (3 godz.) 

Wykład stacjonarny z przykładami badań termowizyjnych w budownictwie oraz interpretacją otrzymanych termogramów, w Warszawie przy ul. Czapelskiej 38

2.1 Podstawowe parametry kamery termowizyjnej i zasady jej działania 

2.2 Jak poprawnie wykonywać pomiary termowizyjne budynku w zimie i w lecie

2.3 Badanie stanu izolacji cieplnej budynków i zawilgoceń

2.4 Wpływ czynników zewnętrznych na wykonywanie pomiarów termowizyjnych

2.5 Sporządzanie ekspertyz, raportów termowizyjnych zgodnie z obowiązującymi normami

3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WARSZTATY) – (5 godz.) z użyciem kamer termowizyjnych 

3.1 Obsługa kamer termowizyjnych w praktyce przy pomiarach

3.2 Wykonywanie termogramów (zdjęć termowizyjnych) na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalno – użytkowego, przy ul. Czapelskiej 38 przez uczestników kursu (min. 2 kamery termowizyjne do dyspozycji)

3.3 Przygotowanie danych ze zdjęć termowizyjnych do sporządzania raportów termowizyjnych

 

DZIEŃ II

 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WARSZTATY) – (8 godz.) c.d.  

3.4 Sporządzenie dwóch raportów termowizyjnych zgodnie z normą PN-EN 13187 samodzielnie przez każdego uczestnika, dalsze prace badawcze na budynku ul. Czapelska 38 w Warszawie

3.5 Sprawdzenie wykonanych raportów termowizyjnych, jako sprawdzenie umiejętności.

3.6 Wręczenie imiennych certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

 

Cena, miejsce oraz termin szkolenia

- PROMOCYJNA CENA – 699 zł brutto/osoba (w tym 99 zł opłaty administracyjnej płatnej przy zgłoszeniu)

 

Termin szkolenia: 

- Termin szkolenia: jesień 2020 (w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt) 

- Miejsce szkolenia – Warszawa, ul. Czapelska 38

- Ilość godzin – 24h (16 godzin zajęć stacjonarnych + 8 godzin zajęć w formie e-learningu)

- Nadzór programowy i merytoryczny kursu - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych „POLONIA”

 

 

Cena zawiera:

- Wysokiej klasy materiały szkoleniowe

- Przerwy kawowe

- Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 

Co zyskujesz dzięki udziałowi w szkoleniu?

- Możliwość wypożyczenia kamery termowizyjnej po szkoleniu - Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. zapewnia uczestnikom kursu możliwość wypożyczenia kamer za opłatą 100 zł + 23% VAT za dobę.

- Materiały szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, z których może korzystać nawet po zakończeniu kursu.

- Praktyczna wiedza – ogromny nacisk kładziemy na to aby zachować równowagę między teorią a praktyką. Zajęcia w ramach kursu prowadzone są w ten sposób aby mogli Państwo wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Każdy z naszych kursantów samodzielnie wykona pomiary przy użyciu profesjonalnych kamer termowizyjnych, dokona interpretacji termogramów oraz sporządzi raport z badań. 

 

Dokumenty zgłoszeniowe

- Formularz zgłoszeniowy (pobierz) 

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) 

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości POLONIA

tel. 22 331 76 33, 22 331 76 00

kom. 660 460 398

e-mail: biuro@ssrn-polonia.eu lub bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl

 

 

 

 

 

Termowizja, ekspertyzy termowizyjne

w budownictwie

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"