- Promowanie działalności członków Stowarzyszenia, specjalizujących się w pośrednictwie  w obrocie nieruchomościami

 i zarządzaniu nieruchomościami

 

- Współdziałanie z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami

 

- Promowanie doświadczeń stowarzyszeń zawodowych innych krajów,  opracowań własnych i autorskich

 

- Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie poszerzania wiedzy i kwalifikacji 

zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości 

 

- Opiniowanie projektów przepisów prawa, w szczególności dotyczących gospodarki nieruchomościami 

 

- Organizowanie działań promocyjnych i informacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i  krajowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów itp.

 

- Ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do przepisów prawa oraz specjalistycznej literatury fachowej

 

- Nadzór merytoryczny nad przebiegiem kursów dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji zawodowej

 

- Propagowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad etyki zawodowej oraz kontrola ich przestrzegania

 

- Udzielanie innym podmiotom lub osobom fizycznym rekomendacji kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

(22) 331 76 00

 

biuro@ssrn-polonia.eu

Polityka prywatności

Polityka cookies

STOWARZYSZENIE SPECJALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI "POLONIA"